Pimedasõit

Selleks, et öisel ajal oleks autoga liiklemine maksimaalselt ohutu, peavad sõidukijuhi oskused  vastama kõikidele kõrgendatud ohutusnõuetele. Statistika andmetel toimuvad liiklusõnnetused, mis on tingitud halvast nähtavusest teedel, tavaliselt kella 21:00 ja 6:00 vahelisel ajal.

Kogenematud juhid kipuvad avariisse sattuma just nimelt hilisõhtul ja öötundidel. Suur hulk autoomanikke on veendunud, et liiklemine öisel teel ei ole sugugi keeruline. Peale selle on paljud autojuhid kindlad, et sõita on öösel kergem kui päeval sel lihtsal põhjusel, et liiklusintensiivsus on öösiti väiksem ja autode vähesus teel võimaldab sõita rahulikult ja küllaltki suure kiirusega.

Siit nähtub, et arutlused on täiesti loogilised, kuid statistika neid põhjendusi siiski ei kinnita. Faktid osutavad sellele, et keskmiselt 50% kõikidest liiklusõnnetustest teedel toimub siiski pimedal ajal. Ja seda vaatamata faktile, et liiklusintensiivsus pimedal ajal on 10 korda väiksem kui päeval.

Seega on ainult üks järeldus – öine sõit on autorooli taga istuva inimese töövõimekuse seisukohast väga ohtlik, kuna juht ei näe kuigi kaugele ning seega ei ole ta ka võimeline reageerima järskudele olukorramuutustele teedel.

Peale selle peab sõidukijuht maksimaalse liiklusohutuse tagamiseks pimedaajal oskama täpselt ja oskuslikult kasutada väliseid valgustusseadmeid vastavalt sellele situatsioonile, milles ta hetkel viibib.

Meie autokool pakub teile pimedaaja autojuhtimiskursuse läbimist.

Täpsemat infot pimedaaja autojuhtimiskursuse kohta saab telefonil +372 53-308-063 või meiliaadressil autokooldrivelux@gmail.com

Infot kursuse maksumuse kohta saab vaadata osas „Hinnad“.  Meie aadress: Pinna tn 21 (Kotka kaupluse hoone), Tallinn. Vt osa  "Kontaktid".