Esmaabi koolitus

 

ESMAABI KOOLITUS

Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad peavad läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab elementaarsed teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida. Koolituse maht on 16 tundi.

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas:

Õnnetusolukorra hindamine

Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi

Elustamine

Verejooksu peatamine

Haavade sidumine

Šokis kannatanu abistamine

Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral

Teadvuse kaotanud inimese abistamine

Nimetatud kursuse peate läbima kas meie autokoolis või iseseisvalt mingis muus ettevõttes või asutuses, kellel on selleks vastav luba. Tähtis on, et kursus oleks läbitud vastavalt programmile, mis on ette nähtud „B“ kategooria sõidukijuhtidele juhiloa saamiseks.

Koolituskursusele tulles võtta kaasa:

ID-kaart või pass.