Õpperuumid

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 Õppeklass asub aadressil: Tallinn P. Pinna 21, kus Koolitaja käsutuses on üks õpperuum suuruses 35 m2 . Ruum on sooje, puhas ja valgusküllane. Õpperuumi sisustusse kuuluvad valge tahvel, teler, õppelauad ja toolid 15-le õppilasele.  Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-, paljundamis-, ja esitlusvahendeid. Ruumis on arvuti ja diaprojektori kasutamise võimalus ning internetiühendus. Ruum on varustatud valvesüsteemiga.

Õpperuumi parandatakse vastavalt vajadusele, seadmeid kaasajastatakse.